Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Спорт » «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI

«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI

«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI
Спорт
admin
Фото: Адыги.RU
09:33, 01 март 2019
320
0
ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пиублэжьынэу зегъэхьазыры. Мы мафэхэм тикомандэ Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пиублэжьынэу зегъэхьазыры. Мы мафэхэм тикомандэ Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пиублэжьынэу зегъэхьазыры. Мы мафэхэм тикомандэ Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI
«Зэкъошныгъэр» 1:0-у «Сокол» Саратов текIуагъ. Никита Катаевым къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзагъ. Краснодар краим изэнэ­къокъу щешIэрэ «Медик» Шъачэ «Зэкъошныгъэр» 7:0-у текIуагъ.

Ящэнэрэ ешIэгъур

«Зэкъошныгъ» — «Волгарь» Астрахань – 2:0. Мэзаем и 27-м Шъачэ щызэIукIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 46), Хьагъур, Катаев, Бровчук, Черов, Къонэ (Крылов, 75), Белов (Юрченко, 80), Мамонов (Кирьян, 81), Ахмедханов, Домшинский (Кадимов, 46), Ещенко (Дыхъу, 80).Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Кадимов – 62, Ахмедханов – 76.

— «Зэкъошныгъэм» ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ. Аужырэ ухъумакIоу гупчэм дгъэуцугъэ Хьагъур Руслъан цыхьэшIэгъу, игъусэхэм агурэIо, егъэдаIох. «Зэкъошныгъэр» ыпэкIэ зилъыкIэ ухъумакIохэри, гупчэм итхэри шIыкIэшIухэм алъэхъух. Пчъа­гъэм хагъэхъон алъэкIынэу тиешIа­кIохэр чIыпIэшIу ифэхэу бэрэ къыхэкIыгъ. Хэгъэгум изэнэ­къокъу тыхэлэжьэным тыфэхьазырэу гъэтхэпэ мазэм и 4-м Мыекъуапэ къэдгъэзэжьыщт, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый.

«Зэкъошныгъэм» ешIэкIуи 3 хэкIыжьыгъ, кIэу зыпари аштагъэгоп. НахьыпэкIэ тикомандэ хэтыгъэ Алексей Домшинскэр икIэрыкIэу къыхэхьажьыгъ. Адыгеим щапIугъэ кIалэхэу футболым яшъыпкъэу пыщагъэхэм тренер шъхьаIэр алъэплъэ, «Зэкъошныгъэм» нахь диштэщтхэм ащыщхэр С. Ешыгуаом къыригъэблэгъэнхэ имурад.

Гъэтхапэм и 3-м «Зэкъошныгъэм» ныбджэгъу ешIэгъу Шъачэ щыриIэщт, «Металлург» Магнитогорск IукIэщт, и 4-м Мыекъуапэ къыгъэзэжьыщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х