Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Спорт » «Ростов-Доным» IукIэщт «Ростов-Доным» IукIэщт

«Ростов-Доным» IукIэщт «Ростов-Доным» IукIэщт

«Ростов-Доным» IукIэщт «Ростов-Доным» IукIэщт
Спорт
zafe
Фото: Адыги.RU
08:34, 19 февраль 2019
192
0
ТелефонкIэ къатыгъ. «Астраханочка» Астрахань — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 38:25 (18:17). Мэзаем и 6-м Астрахань щызэIукIагъэх. ТелефонкIэ къатыгъ. «Астраханочка» Астрахань — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 38:25 (18:17). Мэзаем и 6-м Астрахань щызэIукIагъэх.

ТелефонкIэ къатыгъ. «Астраханочка» Астрахань — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 38:25 (18:17). Мэзаем и 6-м Астрахань щызэIукIагъэх.


«Ростов-Доным» IукIэщт «Ростов-Доным» IукIэщт
Суперлигэм икомандэ анахь лъэшхэм «Астраханочкэр» ащыщ. «Адыифым» къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 25-рэ зэрэди­дзагъэм къеушыхьаты тие­шIа­кIохэр бэрэ апэкIэ зэрилъыщтыгъэхэр.

— Алиса Дворцеваяр, Ана­стасия Загайко, Ксения Зубовар тиспортсменкэхэм нахь къахэ­сэгъэщых, — къытиIуагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ. — «Астраханочкэр» чIыпIэ къин радзэу, хъагъэм Iэгуаор щагъэчэрэгъоу зэп къызэрэхэкIыгъэр. ЕшIэгъум иятIо­нэрэ кIэлъэныкъо «Астраханочкэм» итренер зэхъокIыныгъэхэр командэм фишIыгъэх. Опыт зиIэхэм типшъэшъэ ныбжьыкIэхэр атекIонхэм непэ фэ­хьазырхэп.

«Адыифым» икъэлэпчъэIутэу Маргарита Кушнырь зэнэкъокъум анахь дэгъоу щешIагъэу зэхэщакIохэм къыхахыгъ.

Зичэзыу ешIэгъоу «Адыифым» иIэщтыр Мыекъуапэ мэзаем и 15-м щыкIощт. «Ростов-Доным» IукIэщт.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х