Спорт
«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI
«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI
ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пиублэжьынэу зегъэхьазыры. Мы мафэхэм тикомандэ Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ...
Спорт
191
0
Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ
Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ
Хъулъфыгъэ волейбол командэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм «АГУ-Мары» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Хъулъфыгъэ волейбол командэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм...
Спорт
228
0
Загрузка...
х