Спорт
ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп
ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп
«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13). Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ –...
Спорт
426
0
Ящэнэрэ чIыпIэм щыI Ящэнэрэ чIыпIэм щыI
Ящэнэрэ чIыпIэм щыI Ящэнэрэ чIыпIэм щыI
«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгoрод – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). Щылэ мазэм и 16-м Мыекъопэ къэралыгъо техногическэ университетым щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог»...
Спорт
483
0