Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Спорт » Дышъэм фэбанэрэр макIэп Дышъэм фэбанэрэр макIэп

Дышъэм фэбанэрэр макIэп Дышъэм фэбанэрэр макIэп

Дышъэм фэбанэрэр макIэп Дышъэм фэбанэрэр макIэп
Спорт
zafe
Фото: Адыги.RU
21:40, 06 март 2019
423
0
Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм зыгъэпсэфыгъо уахътэр аухыгъ. Гъэтхапэм и 1 – 3-м я 18-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм зыгъэпсэфыгъо уахътэр аухыгъ. Гъэтхапэм и 1 – 3-м я 18-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм зыгъэпсэфыгъо уахътэр аухыгъ. Гъэтхапэм и 1 – 3-м я 18-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Дышъэм фэбанэрэр макIэп Дышъэм фэбанэрэр макIэп

ЗэIукIэгъухэр
«Оренбург» — «Анжи» — 0:1, «Урал» — «Зенит» — 0:1, «Арсе­нал» — ЦСКА — 2:0, «Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:2, «Рубин» — «Ахмат» — 1:0, «Уфа» — «Динамо» — 1:2, «Енисей» — «Ростов» — 1:1, «Спартак» — «Краснодар» — 1:1.

«Спартак» — «Краснодар» — ар ешIэгъу шъхьаIэхэм ахэтэ­лъытэ. Тигъунэгъу краим икомандэ текIоныгъэм нахь пэблэгъагъ. ЗэIукIэгъур аухынкIэ зы такъикъ къэнагъэу «Краснодар» иешIакIохэм ащыщ къэлэпчъэпкъым Iэгуаор тыригъэфагъ. «Зенит» дышъэм фэбанэ, хэта ащ ыпэ ишъын зылъэкIыщтыр? «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» — зыцIэ къетIогъэ командэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахын ямурад.

— «Краснодар» дышъэм фэбанэ, — къыIуагъ тренер шъхьа­Iэу Мурад Мусаевым.
Зэнэкъокъур гъэшIэгъонэу лъэкIуатэ. «Краснодар» изэIукIэгъухэм тиреспубликэ щыщ нэбгырабэ яплъы – ари тигуапэу къыхэтэгъэщы.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 37
2. «Краснодар» — 34
3. ЦСКА – 30
4. «Спартак» — 29
5. «Локомотив» — 29
6. «Рубин» — 28
7. «Ростов» — 25
8. «Ахмат» — 23
9. «Арсенал» — 23
10. «Динамо» — 23
11. «Урал» — 22
12. «Оренбург» — 22
13. «Крылья Советов» — 18
14. «Анжи» — 18
15. «Уфа» — 16
16. «Енисей» — 11.

Я 19-рэ ешIэгъухэр

09.03.
«Крылья Советов» — «Енисей»
ЦСКА – «Рубин»
10.03.
«Ростов» — «Арсенал»
«Зенит» — «Уфа»
«Динамо» — «Спартак»
«Анжи» — «Локомотив»
11.03.
«Ахмат» — «Урал»
«Краснодар» — «Оренбург».

Европэм и Кубок икъыдэхын хэлэжьэрэ командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр гъэтхапэм и 7-м яIэщтых.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х