Спорт
Гугъэр егъэпытэ Гугъэр егъэпытэ
Гугъэр егъэпытэ Гугъэр егъэпытэ
«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Кубань» Краснодар — 24:34 (10:15). Щылэ мазэм и 23-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Саблев, В. Соколов. «АГУ-Адыиф»:...
Спорт
340
0
ИнэплъэгъукIэ агурэIо ИнэплъэгъукIэ агурэIо
ИнэплъэгъукIэ агурэIо ИнэплъэгъукIэ агурэIо
Мыекъопэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» икапитанэу, Адыгэ Республикэм физкульту­рэм­кIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышIэу Къошк Руслъан имэфэкI мы мафэхэм хигъэунэ­фыкIыгъ. Мыекъопэ волейбол...
Спорт
366
0
х