Спорт
ШIыкIэшIур къыотэжьы ШIыкIэшIур къыотэжьы
ШIыкIэшIур къыотэжьы ШIыкIэшIур къыотэжьы
«Эльбрус» Щэрджэскъал – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 73:85 (18:26, 15:17, 12:25, 28:17). Щылэ мазэм и 28-м Щэрджэскъалэ щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 3, Гапошин – 13, Абызов – 15, Милютин – 4,...
Спорт
241
0
«Зэкъошныгъэм» имафэхэр «Зэкъошныгъэм» имафэхэр
«Зэкъошныгъэм» имафэхэр «Зэкъошныгъэм» имафэхэр
Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры. Мы мафэхэм ныбджэгъу зэIукIэгъухэр Крымскэ, Краснодар ащыриIагъэх. Командэу «Сыбыр» зыфиIорэр 1:0-у «Зэкъошныгъэм» къытекIуагъ. Мыекъопэ...
Спорт
220
0
Загрузка...
х